Serveis d'assegurances

La Confederació Sardanista de Catalunya cobreix les entitats afiliades amb una pòlissa de Responsabilitat Civil per tal de dur a terme les activitats sardanistes amb la cobertura legal necessària. Alhora, informa i assessora sobre noves pòlisses d’assegurances d’interès per a les entitats.