Servei de liquidació amb l'SGAE

Mitjançant un conveni col·laboratiu amb la Societat General d’Autors i Editors signat el 2016, la Confederació pot tramitar la liquidació dels drets musicals de les activitats sardanistes de les entitats adherides que així ho vulguin. Amb aquest servei s'agilitza la tasca de presentació a les entitats, alhora que s'assegura que els imports liquidats arriben als compositors programats. Les entitats que d'acord amb la secretaria de la Confederació utilitzin aquest servei rebran directament de l’SGAE la factura de les seves activitats.