PortalSardanista

PortalSardanista és una eina clau per a la promoció i difusió de la sardana.

Està pensada per a tots els públics, des dels menys avesats, que hi trobaran nocions elementals i un llistat de cursets, fins als més especialistes, que podran consultar una extensa enciclopèdia d’obres i autors. Entremig, el ventall de continguts és molt divers i pensat per cobrir totes les vessants del sardanisme: podeu consultar l’agenda sardanista més extensa d’Internet, llegir les notícies més actuals o les de tota l’hemeroteca, seguir el campionat de colles i inscriure-us a concursos, comprar material sardanista, o endinsar-vos en extensos catàlegs de vídeos musicals, fotografies, programes sardanistes, enllaços, etc.