Notícies

Obert el termini per presentar candidatures a Capital de la Sardana 2022
Dv. 05-Jul-2019

La Confederació Sardanista de Catalunya ha anunciat l'inici del termini per presentar candidatures perquè qualsevol població pugui ser Capital de la Sardana l'any 2022. Les propostes es poden enviar fins el diumenge 17 de novembre al correu electrònic info@conf.sardanista.cat. El dossier complet per saber quins esdeveniments cal preparar i la documentació per aspirar al títol es pot demanar a la secretaria de la Confederació Sardanista de Catalunya.

Aquestes bases apunten que la candidatura l'ha d'haver acordat "el Ple de l'Ajuntament a proposta de l'entitat sardanista de la població". I si hi ha més d'una entitat, "la proposta ha de ser efectuada preferiblement pel conjunt d'entitats sardanistes de la població". En tots els casos, la sol·licitud ha de constar el nom de l'entitat o entitats promotores de la sol·licitud; les entitats i/o persones que formarien el Comitè Organitzador, en cas que el municipi sigui designat; l'acceptació dels actes bàsics; la proposta d'esdeveniments opcionals a celebrar durant la proclamació de Capital de la Sardana i els previstos per a la resta de l'any amb les dates en què es realitzaran; la descripció dels espais on es poden desenvolupar els esdeveniments i recursos tècnics (superfície, aforament, megafonia...) i el pla de seguretat, emergències i evacuació previst.

Les bases demanen que "la població candidata ha d'haver mantingut una activitat sardanista de forma pública i socialment reconeguda, en els seus vessants d'organització de ballades, concerts, aplecs, concursos o ensenyament, duta a terme per entitats sardanistes o entitats cíviques amb seccions sardanistes autònomes i reconegudes".

Quan una població esdevé Capital de la Sardana ha de crear un Comitè Organitzador "que sigui capaç d'assumir i responsabilitzar-se del desenvolupament dels actes de la capitalitat de la sardana durant tot l'any". Ha d'estar constituït per "totes les entitats implicades, inclosa la Corporació Municipal". S'hi poden convidar a participar d'altres entitats "cívico-culturals i esportives de la localitat i de la comarca a participar-hi activament, especialment les dedicades a la cultura popular i tradicional".

La proclamació de la Capital de la Sardana i els seus actes corresponents se celebra habitualment el 3r dissabte de març de cada any. Aquesta situació només es pot modificar davant "d'imprevistos que ho justifiquin, i previ acord de tots els estaments implicats". Aquest esdeveniment de proclamació és un dels actes bàsics del projecte Capital de la Sardana que ha de constar de la solemnitat correspon, però tambe d'interès per a tots els públics. Per això també es demanca que hi hagi un "espectacle amb contingut sardanista de gran format".

Els altres grans esdeveniments que ha de tenir una Capital de la Sardana són el lliurament dels Premis Capital de la Sardana, que se celebra al novembre o al desembre; la presentació de la Guia Sardanista, organitzada un dissabte de desembre; la Festa Anual de les colles de sardana esportiva, prevista pel febrer-març; la Trobada sardanista d'equipaments cívics, al maig-juny i la Trobada d'escoles de cobla, al juny.

A banda d'aquests grans esdeveniments, la Capital de la Sardana pot preparar un variat programa a desenvolupar durant tot l'any. Poden ser actes típicament sardanistes com ballades, concerts, aplecs o concursos, però també s'hi recomanen d'altres activitats com exposicions, xerrades, debats o cursets. A més a més, hi ha d'haver un esdeveniment institucional de cloenda de la Capitalitat que suposi traspassar la Capitalitat a la següent població. S'ha de celebrar com a màxim el 1r cap de setmana de març, i l'ha de presidir l'alcalde.

La candidatura que es remeti a la Confederació Sardanista de Catalunya també ha de contemplar d'altres aspectes com el merxandatge, la publicitat i la difusió, la premsa i la comunicació, la pàgina electrònica específica i la seguretat.

La Capital de la Sardana és un projecte festiu, de debat i turisme anual per a sardanistes i no sardanistes, itinerant pel territori. Fins ara s'ha celebrat a Arenys de Munt (2013), Barcelona (2014), Calella (2015), Mollerussa (2016), Figueres (2017), Montblanc (2018 i enguany a Perpinyà. El proper 2020 serà a Sant Feliu de Guíxols i el 2021 anirà a Balaguer.