Notícies

Noves bases amb grans canvis per al concurs 'La Sardana de l'Any'
Dt. 09-Jul-2019

La Confederació Sardanista de Catalunya ha presentat les Bases per a la propera edició del concurs 'La Sardana de l'Any', amb novetats destacades. Així, el concurs serà de gener a maig i no de setembre a maig com fins ara. D'aquest manera es començarà amb totes les sardanes participants seleccionades. Un altre canvi fa referència a les Semifinals que, a part d'emetres pels mitjans habituals, també es faran en directe a diversos Aplecs. Els compositors interessats en aquesta nova edició ja poden enviar les seves composicions.

Així, enguany hi haurà un màxim de 40 sardanes per aspirar al Premi Popular. Hi podran participar les obres estrenades l'any 2019 i a proposta de la Comissió Organitzadora es podran triar sardanes "estrenades a partir de la 2a quinzena de novembre de 2018 que no haguéssin entrat a la selecció anterior". El Comitè Seleccionador d'aquestes 40 sardanes el formaran els coneguts compositors Alfred Abad, Bernat Castillejo i Joan Josep Blay que, evidentment, no poden participar en aquesta edició. La tria serà a partir d'una puntació, una altra novetat d'enguany. Totes les sardanes presentades, sense que el Comitè Seleccionador en sàpiga el títol ni l'autor, rebran una nota de l'1 al 10. Llavors el Comitè Seleccionador estipularà una nota de tall. Totes les obres que superin aquesta nota, fins a un màxim de 40 peces, participaran en el certamen. De les 2 sardanes que pot presentar com a màxim cada compositor, també com a novetat, la Comissió Organitzadora només acceptarà la que tingui la nota més alta.

El divendres 10 de gener de 2020, a les 18:00 h., a la Casa de la Sardana, es farà el sorteig públic per determinar les eliminatòries, amb uns caps de sèrie, una altra novetat. En aquest cas es faran públics els títols i noms dels autors de totes les sardanes.

Cada eliminatòria comptarà amb la participació de 4 sardanes. Aquesta fase anirà del cap de setmana del 25 i 26 de gener de 2020 al cap de setmana del 28 i 29 de març. Així, durant 10 setmanes s'oferiran 10 eliminatòries de 4 sardanes, de les quals només la que rebi més vots passarà una a la Semifinal. I "les 6 sardanes no guanyadores que hagin obtingut el percentatge de vots més elevat respecte la guanyadora de la seva eliminatòria passaran també a les Semifinals".

Aquest canvi també pot provocar empats. Si és entre les sardanes guanyadores, "les 2 o més sardanes passaran directament a les Semifinals en detriment de les últimes classificades per percentatge". I si és un empat a la classificació de millors percentatges, "si l'empat es produeix per a determinar l'últim lloc de les que passen a Semifinals, s'efectuarà un sorteig per saber quina serà la classificada per a la següent fase".

Les Semiifinals es decidiran també per sorteig. Serà, com sempre, obert a tothom, el divendres 3 d’abril a les 18:00 h. a la Casa de la Sardana, on es determinarà la configuració de les Semifinals entre totes les sardanes que s'hagin classificat.

Aquestes Semifinals desenvoluparan entre el cap de setmana del 18 i 19 d'abril de 2020 i el cap de setmana del 9 i 10 de maig de 2020. Seran 4 Semifinals de 4 sardanes cadascuna i, a part dels mitjans habituals també s'interpretaran, com a novetat, en directe, a diversos Aplecs. El públic assistent a aquests esdevenimetns podrà emetre el seu vot, "tenint en compte que una persona no podrà votar en més d'un mitjà perquè són sistemes excloents entre si". Les guanyadores de cada Semifinal "juntament amb les 4 no guanyadores que hagin obtingut el millor percentatge de vots respecte la guanyadora de la seva Semifinal, passaran a la Final".

Com que també hi poden haver empats, si són entre les sardanes guanyadores, les 2 o més sardanes empatades "passaran directament a la Final en detriment de les últimes classificades per percentatge". Si és un empat a la classificació de millors percentatges, "si l'empat es produeix per a determinar l'últim lloc de les sardanes que passen a la Final, hi anirà la que hagués tingut un millor percentatge a les eliminatòries i en cas que totes fossin guanyadores, la que hagués obtingut més vots".

També hi haurà una difusió de les sardanes dels Premis de la Crítica i Joventut, un cop finalitzades les Semifinals. Així, es faran 2 emissions especials les 2 setmanes següents per divulgar les obres que aspiren als guardons d'aquestes categories de 'La Sardana de l'Any'. També com a novetat, com que el resultat d’aquests Premis és fruit de la deliveració del Jurat, s'animarà els oients a votar quina creuen que serà la guanyadora. Entre els encertants d'alguna d'aquestes 2 modalitats se sortejarà un premi especial que es farà públic a través de les xarxes socials.

De cara a la Final, el divendres 15 de maig a les 18:00 h. es farà un altre sorteig públic a la Casa de la Sardana per determinar "tant l'ordre en el qual seran interpretades les sardanes finalistes com la cobla que les interpretarà". Aquesta Final se celebrarà a Sabadell el dissabte 30 de maig.

El guanyador del Premi Popular d'enguany no podrà participar en l'edició següent. Com a contrapartida, i en reconeixement al seu talent, i com ja passa en aquesta nova crida, se'l convidarà a formar part del Comitè Seleccionador de la 32a edició.

El sistema de votació de les Eliminatòries i les Semifinals manté el format: o bé a través de la pàgina electrònica www.lsda.cat des dels divendres i fins els dilluns a les 14:00 h.; o al contestador del 93 319 76 37 des dels divendres a partir de les 14:00 h. i fins els dilluns a les 14:00 h. o a través de les emissores col·laboradores. Com sempre, són sistemes de votació excloents, és a dir, un cop utilitzat un sistema, repetir vot per una altra plataforma implicar anul·lar el vot.

En aques sentit, "la Comissió Organitzadora es reserva el dret d'intervenir en els casos en els quals es consideri que hi ha indicis d'irregularitats en les votacions rebudes. Aquesta intervenció podria arribar a la desqualificació de les sardanes implicades, malgrat que haguessin estat guanyadores d’alguna eliminatòria. Arribada aquesta circumstància, la sardana eliminada seria substituïda per la classificada en 2n lloc". Per això, com en anys precedents, la Confederació Sardanista de Catalunya estableix per a cada mitjà col·laborador "un topall màxim de participació, segons l'estadística històrica de les votacions". En aquest sentit, "no s'admetrà un volum de vots que signifiqui un increment superior al 30% de la mitjana dels vots habituals de cada un dels mitjans receptors de vots". Com sempre, cada mitjà col·laborador sabrà abans de començar quina és la mitjana de vots de la temporada anterior. Cal considerar que els vots rebuts via pàgina electrònica i contestador automàtic també s'inclourà en aquestes limitacions.

També es manté la impossibilitat d'emetre vots per correu electrònic, trucades telefòniques fora de l'horari d'emissió dels programes col·laboradors, llistes de vots, etc.

Pel que fa al Premi de la Crítica. el procediment serà similar al dels anys precedents. Els aspirants podran presentar un màxim de 2 sardanes estrenades el 2019 o "1 ó 2 d'aquestes o altres diferents per a participar al Premi Popular o Premi Joventut". El Comitè Seleccionador triarà "un mínim de 6 sardanes i un màxim de 8 com a candidates al Premi de la Crítica, basant-se en la qualitat musical de les sardanes que participen en el concurs". En una 2a fase, "cada membre del Jurat Especial i del Comitè Seleccionador atorgarà 3, 2 ó 1 punts a les 3 sardanes que creguin que mereixen aquest títol d'entre les sardanes proposades. La sardana que rebi més punts serà la que guanyarà el Premi de la Crítica, i la 2a rebrà l'Accèssit". Aquest reconeixement no podrà ser en cap cas del mateix compositor que la guanyadora.

També es farà una emissió especial per donar a conèixer les 3 sardanes amb més puntuació que opten al Premi de la Crítica. Serà el cap de setmana del 16 i 17 de maig, a través dels mitjans habituals. També en aquesta emissió "es donaran a conèixer els noms dels components del Jurat Especial, format per 5 músics reconeguts". En qualsevol cas, el Premi pot quedar desert.

El Premi Joventut és per a "compositors que l'1 de gener del 2019 tinguin com a màxim 30 anys". Poden presentar un màxim de 2 sardanes, "sempre que hagin estat estrenades durant el 2019".

El procediment de selecció del Premi Joventut serà com el de la Crítica: cada membre del jurat atorgarà 3, 2 ó 1 punts a les 3 sardanes que cregui que mereixen aquest títol d'entre les presentades. La sardana que rebi més punts serà la guanyadora del Premi Joventut, i la 2a rebrà l'Accèssit. Lògicament, l'Accèssit tampoc no podrà ser en cap cas del mateix compositor que la guanyadora.

Amb el Premi Joventut també es farà difusió de les obres aspirants. Així, el cap de setmana del 23 i24 de maig de 2020 es farà una emissió especial a través dels mitjans habituals per donar a conèixer les 3 sardanes amb més puntuació que opten al Premi Joventut. En aquesta emissió també es divulgaran els membres del Jurat Especial, format per 5 músics reconeguts. També el Premi Joventut pot quedar desert, si així ho considera el Jurat.

Les Bases completes es poden consultar a la pàgina www.portalsardanista.cat.

Aquesta 31a edició de La Sardana de l'Any presenta diverses novetats però en tots els casos busca implicar els compositors i la societat per augmentar la creació i difusió de la sardana.