Notícies

Nova convocatòria d'ajudes de la Confederació Sardanista de Catalunya per a nous discs
Dv. 20-Des-2019

La Confederació Sardanista de Catalunya ha presentat un any més un pla d'ajudes per editar discs nous de sardanes i música per a cobla. La convocatòria és per noves gravacions i per sol·licitar l'ajuda s'ha d'enviar omplerta la petició que facilita la secretaria de la Confederació Sardanista de Catalunya.

D'entre les novetats d'enguany destaca que si qui impulsa el disc és una entitat sardanista, per aspirar a aquest suport econòmic "tant la cobla que efectua la gravació com l'entitat impulsora han de ser associades a la Confederació Sardanista de Catalunya en alguna de les seves unions modals i/o territorials". I en el supòsit que l'impulsor "sigui un ens particular que per la seva naturalesa no forma part de la Confederació Sardanista de Catalunya, la cobla que efectua la gravació del disc ha de formar part de l'Associació de Cobles de Catalunya".

L'ajuda per a cada projecte és de 400 €, fins que s'esgoti el pressupost total de la Confederació Sardanista de Catalunya assignat per a aquesta fi. A les convocatòries precedents ha servit per a una vintena de nous enregistraments.

En contrapartida, el receptor de l'ajuda ha de lliurar 70 exemplars del nou disc, que la Confederació Sardanista de Catalunya distribuirà als informadors sardanistes associats. Així el podran divulgar per al gran públic a través dels mitjans on col·laboren.

Les Bases també indiquen que els projectes que rebin aquesta ajuda inseriran el logotip de la Confederació Sardanista de Catalunya i el de la Fundació Universal de la Sardana, de manera visible, a la caràtula posterior, com a entitats col·laborades.

Totes les peticions les revisarà la Confederació Sardanista de Catalunya i escollirà quines rebran l'ajuda econòmica, segons els criteris i barems que consideri oportuns. Així, les validarà per escrit i, en tots els casos acceptats, les aportacions es faran contra factura del promotor del disc. A més a més, l'edició s'ha de produir durant l'any en curs de l'ajuda concedida.

Aquestes aportacions per editar nous discs les va impulsar la Confederació Sardanista de Catalunya des de finals del 2016 i ha permès potenciar les gravacions i difusió de nous projectes durant tots aquests anys.