Notícies

L'ENS crea els Premis Antoni Carné per fomentar i difondre l'associacionisme i la cultura popular
Dc. 01-Feb-2017
L'ENS ha creat els Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural per tal de reconèixer la tasca de les entitats, persones i mitjans de comunicació que hagin destacat per les seves aportacions a la cultura popular i l'associacionisme a Catalunya. Estan dotats amb un import de 3.000 €, són oberts a tothom i la data límit per presentar candidatures és el proper dimarts, 28 de febrer.

Les categories existents són 3. En 1r lloc hi ha el Premi Antoni Carné - BBVA de l'Associacionisme Cultural Català a l'Entitat. S'hi reconeix"la feina d'una entitat en l'àmbit associatiu i/o de cultura popular que més hagi destacat en l'organització d'un projecte en concret, o pel conjunt de tota la seva activitat durant l'any 2016, o per la seva trajectòria en el temps". Aquesta modalitat és la que proporciona el premi de 3.000 €, i atorga també un diploma acreditatiu.

Una altra categoria és el Premi Antoni Carné de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona. És un"guardó honorífic que reconeixerà la tasca d'una persona que hagi ajudat a vehicular, potenciar i articular l'associacionisme, ja sigui en un projecte puntual o en tota la trajectòria en les activitats desenvolupades en el temps". El Premi contempla el lliurament d'un trofeu.

Finalment, el Premi Antoni Carné de les Mutualitats i Cooperatives al Mitjà de Comunicació. Es tracta d'un"reconeixement a un periodista, comunicador, programa o mitjà que hagi contribuït a la difusió de les activitats i els valors de l'associacionisme cultural català". Aquesta categoria suposa un diploma acreditatiu pel guanyador.

L'elecció dels guanyadors té una doble gestió. El 'Premi a la Persona' i el 'Premi de les Mutualitats i Cooperatives al Mitjà de Comunicació' el decidirà un jurat sense necessitat de què s'hi presentin candidatures. El 'Premi BBVA a l'Entitat' rebrà unes candidatures per triar-ne el guardonat.

La presentació d'aquestes candidatures correspon a 3rs, però també poden fer-ho els implicats. Per poder-hi participar cal remetre un correu electrònic a l'adreça premis@ens.cat, o a l'adreça Plaça de Víctor Balaguer 5, 5è 08003 Barcelona (El Barcelonès), amb una sèrie de dades. Així, hi ha de constar el nom de l'entitat proposada, el nom del projecte que es presenta com a candidatura, l'agenda d'activitats relacionades amb la candidatura durant l'any 2016, la repercussió mediàtica del projecte presentat en la candidatura, la previsió de sostenibilitat de la candidatura presentada, una breu història de la trajectòria de l'entitat i les dades de contacte de l'entitat (nom, seu social, NIF, i dades de contacte expressades en una persona o persones, telèfons i adreça electrònica).

Els criteris que es valoraran per atorgar el 'Premi BBVA a l'Entitat' seran la"implicació de l'entitat en el seu entorn, la visibilitat de l'entitat en el seu àmbit immediat i general, la capacitat de mobilització de l'entitat en les iniciatives que du a terme, la innovació i renovació de les iniciatives impulsades per l'entitat, la valoració dels participants i el públic en aquestes iniciatives, el rau de sostenibilitat dels projectes de l'entitat i la repercussió social i cultural del resultat final de les activitats dutes a terme per l'entitat".

Les entitats candidates han d'estar inscrites obligatòriament al Registre d'Associacions i Federacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Han de tenir la seva social als territoris de parla catalana prioritàriament i es poden presentar candidatures d'entitats"que hagin treballat en xarxa l'elaboració d'un projecte".

El Jurat l'integraran 3 membres de l'ENS i 3"experts de reconeguda vàlua professional". El secretari de l'ENS també formarà part del Jurat, però sense dret en vot. I"en cas d'empat en les votacions, el president del Jurat, que recaurà en un dels membres de l'ENS, disposarà del vot de qualitat".

El lliurament dels Premis serà el dijous, 16 de març, amb una gal·la. Les Bases es poden consultar completes a http://www.ens.cat/noticia/bases-dels-i-premis-antoni-carne.

Els Premis Antoni Carné són una al·lusió i homenatge a qui va ser el fundador de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català. L'ENS és la 1a confederació que agrupa les principals federacions d'arreu del territori de la cultura popular i l'associacionisme i compta amb més de 3.700 entitats.

Col·laboren en aquests Premis la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Previsora General, Mútuacat i Arç Cooperativa.