Última hora: Degut a les mesures de contenció del Covid-19, molts dels actes, cursets i programes de ràdio anunciats aquí poden haver estat anul·lats o posposats.

 

Imatges

* Domini públic: L'autor renuncia a tots els drets de propietat intel·lectual sobre la fotografia fins on permet la llei. Podeu copiar, modificar, distribuir l'obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar permís ni esmentar l'autor.

* Ús i còpia esmentant l'autor: Podeu copiar, redistribuir o adaptar la fotografia per a qualsevol finalitat lícita i ètica, fins i tot comercial, sempre i quan inclogueu el nom de l'autor de forma apropiada. En cas de crear una obra derivada, cal fer notar que l'autor ho és de l'obra original.

* Còpia no permesa: La fotografia té drets d'ús a PortalSardanista, però no de redistribució.