La sardana als mitjans

SARDANES DES DE CASA NOSTRA
Ràdio DOS 84 (FM 105.8)
Població: Hostalric
Horari
Dia: Dijous
Hora: 16:00
Durada: 60 min
Dia: Divendres
Hora: 10:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 14:00
Durada: 60 min