La sardana als mitjans

SARDANES A RÀDIO CASSÀ
Ràdio Cassà (FM 103.1)
Població: Cassà de la Selva
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:30
Durada: 90 min
Dia: Diumenge
Hora: 09:30
Durada: 90 min (rep.)