La sardana als mitjans

SARDANES A LLORET
Nova Ràdio Lloret (FM 90.2)
Població: Lloret de Mar
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 08:00
Durada: 120 min