La sardana als mitjans

SARDANES A CIUTAT VELLA
Ràdio Ciutat Vella (FM 100.4)
Població: Barcelona
Horari
Dia: Divendres
Hora: 18:00
Durada: 120 min
Dia: Diumenge
Hora: 09:00
Durada: 120 min (rep.)