La sardana als mitjans

SANTS SARDANA
Sants 3 Ràdio (FM 103.2)
Població: Barcelona
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 09:00
Durada: 60 min (rep.)