La sardana als mitjans

RENAIXENÇA
Ràdio Castellar (FM 90.1)
Població: Castellar del Vallès
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 120 min
Dia: Diumenge
Hora: 08:00
Durada: 120 min (rep.)