La sardana als mitjans

APA, SOM-HI
Ràdio Santa Susanna (FM 91.7)
Població: Santa Susanna
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 10:30
Durada: 180 min