La sardana als mitjans

NOSTRA DANSA (Secció del programa Roda d'Amics)
Ràdio Sant Cugat (FM 91.5)
Població: Sant Cugat del Vallès
Horari especial/Comentaris: La segona hora del programa Roda d'Amics (de 12 a 1) està dedicada a la Sarsuela
Horari
Dia: Dimecres
Hora: 12:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 11:00
Durada: 60 min (rep.)