La sardana als mitjans

NOSTRA DANSA
Ràdio Canet (FM 107.6)
Població: Canet de Mar
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 10:00
Durada: 60 min (rep.)