La sardana als mitjans

NOSTRA DANSA
Ràdio Esparreguera (FM 89.4)
Població: Esparreguera
Horari especial/Comentaris: Festius 9:00
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 09:00
Durada: 60 min