La sardana als mitjans

MANS
Catalunya Ràdio (Diverses)
Població: Barcelona
Horari especial/Comentaris: Festius intersetmanals: 07:00 (60 min)
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 05:05
Durada: 25 min
Dia: Diumenge
Hora: 13:05
Durada: 55 min