La sardana als mitjans

LA SARDANA DEL MIGDIA
Caldes FM (FM 107.9)
Població: Caldes de Malavella
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 12:00
Durada: 10 min
Dia: Feiners
Hora: 12:00
Durada: 10 min