La sardana als mitjans

LA PARTICEL·LA
Ràdio Tordera (FM 107.1)
Població: Tordera
Horari
Dia: Dimarts
Hora: 21:00
Durada: 60 min
Dia: Dimecres
Hora: 16:00
Durada: 60 min (rep.)
Dia: Dijous
Hora: 05:00
Durada: 60 min (rep.)
Dia: Diumenge
Hora: 07:00
Durada: 60 min (rep.)