La sardana als mitjans

LA DIMENSIÓ DE LA SARDANA
Ràdio Bellpuig (FM 107.3)
Població: Bellpuig
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 09:00
Durada: 60 min (rep.)