La sardana als mitjans

L'AUDICIÓ
Ràdio Desvern (FM 98.1)
Població: Sant Just Desvern
Horari
Dia: Dilluns
Hora: 20:00
Durada: 60 min
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 60 min (rep.)
Dia: Diumenge
Hora: 09:00
Durada: 60 min (rep.)