La sardana als mitjans

L'APLEC
Ràdio La Mina (FM 102.5)
Població: Sant Adrià de Besòs
Horari
Dia: Dijous
Hora: 19:00
Durada: 60 min
Dia: Divendres
Hora: 22:00
Durada: 60 min (rep.)