La sardana als mitjans

GERMANOR
Ràdio Tàrrega (FM 92.3)
Població: Tàrrega
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 60 min
Dia: Dissabte
Hora: 16:00
Durada: 60 min (rep.)