La sardana als mitjans

ESCOLTANT SARDANES
Ràdio Tàrrega (FM 92.3)
Població: Tàrrega
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 10:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 16:00
Durada: 60 min (rep.)