La sardana als mitjans

EL BAGUL SARDANISTA
Vilassar Ràdio (FM 98.1)
Població: Vilassar de Mar
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 10:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 10:00
Durada: 60 min (rep.)