La sardana als mitjans

Ball de sardanes
Ràdio La Vall (FM 107.6)
Població: Les Preses
Horari
Dia: Divendres
Hora: 18:05
Durada: 55 min
Dia: Dissabte
Hora: 09:05
Durada: 55 min (rep.)