La sardana als mitjans

La Pubilla
Ràdio Mollet del Vallès (FM 96.3)
Població: Mollet del Vallès
Horari
Dia: Divendres
Hora: 18:00
Durada: 60 min
Dia: Dissabte
Hora: 10:00
Durada: 60 min (rep.)