La sardana als mitjans

Festa Major
La Marina FM (FM 102.5)
Població: Barcelona
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 10:00
Durada: 120 min