La sardana als mitjans

CONTRAPUNT
Ràdio Vilablareix (FM 107.5)
Població: Vilablareix
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 09:00
Durada: 60 min
Dia: Dilluns
Hora: 16:00
Durada: 60 min (rep.)