La sardana als mitjans

LA COVA DEL DRAC
Matadepera Ràdio (FM 107.1)
Població: Matadepera
Horari
Dia: Divendres
Hora: 19:00
Durada: 60 min
Dia: Dissabte
Hora: 10:00
Durada: 60 min (rep.)