La sardana als mitjans

La Sardana del Ripollès
Ràdio Ripoll (FM 90.6)
Població: Ripoll
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 10:00
Durada: 60 min