La sardana als mitjans

AL COMPÀS DE LA SARDANA
Live FM (FM 107.8)
Població: Campdevànol
Horari
Dia: Diumenge
Hora: 08:00
Durada: 120 min