La sardana als mitjans

UN DOS I CONTRAPUNT
La veu de Sant Joan (FM 107.4)
Població: Sant Joan de les Abadesses
Horari
Dia: Dissabte
Hora: 09:00
Durada: 60 min
Dia: Diumenge
Hora: 08:00
Durada: 60 min (rep.)