Important: Amb les noves mesures contra la COVID-19, molts programes de ràdio o actes anunciats a l'agenda poden haver estat anul·lats o ajornats.

 

La Confederació Sardanista de Catalunya

La Confederació Sardanista de Catalunya neix el 12 d'abril de 2014 arrel de la transformació de la Federació Sardanista de Catalunya, amb la finalitat d'aglutinar totes les federacions de Catalunya i totes les organitzacions del sector sardanista.

La seva principal missió és la d'agrupar, representar, prestar serveis i difondre la totalitat de l'activitat sardanista a Catalunya, així com els Països Catalans.

Entre d'altres finalitats, la Confederació Sardanista de Catalunya, destaca per dur a terme de forma directe les activitats sardanistes quan el seu abast comprèn la totalitat del territori de Catalunya.

Es crea per difondre el fet sardanista envers la societat en general, incloses la utilització de les noves tecnologies de comunicació i la difusió internacional, defensant en tot moment el dret dels compositors, intèrprets musicals, dansaires i autors literaris.

La Confederació Sardanista de Catalunya la condueix una junta de govern formada per membres electius (escollits en assemblea) i membres nats provinents de les diferents divisions que la configuren.

L'organització interna s'estructura en dos grups, les Territorials, anomenades federacions, que agrupen les diferents pràctiques sardanistes per territoris, i les Modals, anomenades unions, que agrupen per modalitats les entitats confederades.

Així doncs, són Territorials les federacions sardanistes de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, i són Modals les unions de colles, d'aplecs, d'informadors, de cobles, etc.