Guia Sardanista

La Guia Sardanista és el llibre de referència que recull els principals actes sardanistes de Catalunya, Andorra i el Nord de Catalunya. S’hi presenten en ordre cronològic els aplecs i concursos sardanistes que se celebren, la població on es porten a terme, l’hora, l’indret i les cobles que hi actuen.

A més a més, també hi consta informacions d’interès com ara el contacte amb diverses cobles en actiu o d'altres activitats sardanistes complementàries.

La Confederació Sardanista de Catalunya és l’encarregada de coordinar, editar i distribuir en format físic o digital cada any la Guia sardanista amb la col·laboració de les diverses Unions d’Aplecs.

Consulteu la Guia Sardanista!