Formació a les entitats associades

La Confederació Sardanista de Catalunya realitza jornades de formació, instrucció i debat perquè els dirigents de les entitats adherides duguin a terme la seva tasca d’acord amb criteris professionals i amb les tecnologies 2.0 del moment.