Entitats confederades

Per associar-se a la confederació Sardanista de Catalunya cal ser una federació d'àmbit territorial o nacional. Les entitats que vulguin adherir-se s'han d'associar en alguna de les unions o federacions corresponents (Colles, Cobles, Aplecs...).

Accés directe a les dades de contacte de les entitats confederades a la CSC, i als seus miniwebs, en cas de tenir-ne: