TORELLÓ. Baixos de la rectoria (Placeta de Fortià Solà, 1)
Durada: 06-oct-2018 a 13-abr-2019
Horari: ds, 11:00 a 13:00
Adreçat a: Adults
Inscripció: 660 17 47 26
Temari: Ensenyament i perfeccionament de la sardana (comptar, repartir, i perfeccionament d'aires)