Vocabulari sardanista

214 Resultats.

Colla completa
Campionat que té en compte el còmput general de les puntuacions obtingudes en les modalitats de lluïment, punts lliures i revesses per a colla.

Colla de competició
Conjunt de balladors que concursen i assagen de forma regular sota un mateix nom i amb un mateix uniforme en els Campionats organitzats per la Unió de Colles Sardanistes.

Colla gran
Colla de competició formada per dansaires habitualment adults. Tot i que és una categoria sense una regulació formal d'edat establerta, acostuma a estar formada per persones majors de 18 anys.

Colla improvisada
Conjunt de sardanistes que s'agrupen en una anella per participar en un concurs de colles improvisades sense uniformar, habitualment durant el transcurs d'una ballada o aplec.

Colla infantil
Colla de competició formada per dansaires d'entre 11 i 14 anys d'edat.

Colla juvenil
Colla de competició formada per dansaires d'entre 15 i 18 anys d'edat.

Colla lliure
Colla que balla en un concurs de la Unió de Colles Sardanistes sense participar, al mateix temps, a cap dels campionats ni d’àmbit nacional ni territorial. La seva participació quedarà únicament circumscrita al propi concurs i mai afectarà cap dels campionats.

Colla passiva
Colla sardanista de competició que malgrat no estar desfeta, no participa activament a cap concurs ni campionat.

Colla sardanista
Conjunt de persones que dansen la sardana sigui en concursos, aplecs o exhibicions, amb voluntat de lluir la seva perícia en el ball.

Colla veterana
Colla de competició formada per dansaires amb edats a partir de 40 anys.

Comissió d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Barcelonines
Entitat coordinadora dels aplecs de la sardana de les comarques barcelonines.

Compàs
Signe que expressa la mesura musical dels sons musicals. En la sardana s'utilitzen habitualment el 2/4 i el 6/8.

Compàs 2/4
Compàs de dos temps i on a cada temps hi entra una nota negra. És equivalent a dir que a tot el compàs hi entra una nota blanca i totes les combinacions possibles de valors, inclosos els silencis. Les sardanes s'escriuen en dos tipus de compàs, 2/4 o bé 6/8.

Compàs 6/8
En aquest compàs, hi entren 6 corxeres, tres a cada temps. Les sardanes s'escriuen en dos tipus de compàs, 2/4 o bé 6/8.

Competència de cobles
També coneguda com a CoCo, és una activitat que se celebra a la ciutat de Banyoles per les festes de Sant Martirià, on es troben quatre cobles a la vegada per a interpretar sardanes en tandes específiques. Tenen lloc dues sessions: el CoCo jove, el dissabte, amb cobles relativament joves; i el CoCo gran, el diumenge, amb cobles consolidades de prestigi.

Compositor
Persona que compon i crea obres musicals. En l'àmbit sardanista, doncs, seria la persona que compon sardanes o música per a cobla. Dins l'àmbit sardanista, també sol anomenar-se'l "Mestre".

Comptar
Determinar el nombre de compassos de cada una de les tirades de curts i llargs d'una sardana.

Concert de cobla
Acte musical en sala de concert, auditori, teatre, envelat o recinte obert, per a l'audició sense ballar-les de sardanes o altres obres escrites o arranjades per a cobla.

Concurs de colles
Acte sardanista on colles, formades habitualment per 6 parelles, competeixen segons la reglamentació de la Unió de Colles Sardanistes.

Concurs de colles improvisades
Acte sardanista, habitualment en el marc d'un aplec, on competeixen colles no uniformades i constituïdes per a l'ocasió, sense la reglamentació de la Unió de Colles.

Concurs de composició
Certamen convocat per a premiar la qualitat i la tècnica compositiva per a cobla. Pot ser de sardanes o d'obres lliures escrites per a cobla.

Concurs de punts lliures
Competició entre colles sardanistes on es premia la millor coreografia dansada per cada una d'elles, lluny del punteig habitual dels curts i els llargs.

Concurs de revesses
Competició on, en colla o individualment, es premia al grup o persona que més tiratges de sardanes revesses endevina.

Concurs lliure
Esdeveniment competitiu que no pertany a cap dels campionats ni d’àmbit nacional ni territorial. La participació i resultat de les colles queda únicament circumscrita al propi concurs.

Confederació Sardanista de Catalunya
Entitat que aglutina la majoria d'entitats sardanistes del Principat de Catalunya, creada el 2014 fruit de la transformació de la Federació Sardanista de Catalunya, amb la voluntat d'aglutinar, coordinar i enfortir totes les vessants modals i territorials.

Congrés del sardanisme
Assemblea o simposi que tingué lloc a Calella l'any 1993 per debatre sobre la situació del sardanisme i les seves perspectives de futur i que comptà amb la participació de les principals entitats i actors del món de la sardana.

Constructor
Sinònim de "Luthier".

Contrabaix
Únic instrument de corda de la cobla. Prové de la família de la viola de gamba. Pot tenir 3, 4 o 5 cordes. Popularment, també se l'anomena "Verra". Hi ha un únic contrabaix a cada cobla.

Contracant
Melodia secundària que acompanya a una de principal simultàniament tot seguint, generalment, les regles de l'harmonia.

Contraparella
A la rotllana, dansaire situat a l'esquerra de l'home o a la dreta de la dona.

Contrapàs
Dansa popular, antecedent directe de la sardana. Els balladors, en filera i dirigits pel capdanser, han de fer una volta completa a la plaça.

Contrapunt
Melodia amb una durada de dos compassos musicals que interpreta el flabiol i que els balladors escolten sense ballar i abaixant els braços. Aquests petits descansos per als balladors, es produeixen abans de l'última repetició de llargs d'una sardana de set tirades, o abans de les dues últimes en una sardana de deu.

Conversa
Sinònim de "Diàleg".

Coordinadora d'Aplecs de la Sardana de les Comarques Lleidatanes
Entitat coordinadora dels aplecs de les comarques lleidatanes.

Cop final
Acord que posa punt i final a la sardana. Consisteix en repetir la darrera nota escrita, donant-li el valor d'una corxera. Durant el cop final, els balladors acostumen a fer un moviment de braços en direcció al centre de l'anella acompanyat d'una estreta de mans. En algunes colles, però, aquest moviment al centre és substituït per un cop avall dels braços, els quals acaben en posició de curts.

CSC
Sigles de "Confederació Sardanista de Catalunya".

Curs de monitors sardanistes
Conjunt de sessions formatives organitzades per la Confederació Sardanista de Catalunya dedicades a la formació de nous monitors que reben coneixements de Metodologia, Història, Dansa, Música, Recursos, Ètica i Preparació física. Té una durada de 40 hores i el títol s'atorga després de superar un examen oral i un d'escrit.

Curset
Conjunt de sessions formatives on es transmeten coneixements sardanistes com ballar, comptar o repartir la sardana.

Curts
Una de les dues parts que formen la sardana. En concerts solen interpretar-se dues tirades de curts. En aplecs, ballades i concursos, tres o quatre, depenent de si la sardana s'interpreta, respectivament, amb set o deu tirades. Els curts es ballen amb els braços avall i consten d'un sol punteig seguit d'un creuament dels peus, passos que es repeteixen alternativament amb un i altre peu fins als passos de tancament de la tirada. L'altra part de la sardana s'anomena 'Llargs'.

Dansaire
Persona que balla sardanes.

Dia Universal de la Sardana
Diada d'enaltiment de la sardana fixada per a ser celebrada el diumenge anterior al dia de Sant Joan, on s'interpreta una mateixa sardana commemorativa a la majoria d'actes sardanistes del país.

Diàleg
Quan dos o més instruments s'alternen en l'execució d'una frase musical. Sinònim de "Conversa".

Doble ballada
Sinònim de "Ballada doble".

Doble canya
Tipus de llengüeta de canya, on el so es genera mitjançant la vibració de l'aire dins un sistema de llengüeta doble. Els dos instruments de la cobla que utilitzen canyes són el tible i la tenora, tractant-se en tots dos casos d'aeròfons de doble canya. Fora de la cobla, les dobles canyes també s'utilitzen en els oboès, fagots, sacs de gemecs, xeremies, gralles, dolçaines, etc.

Dos
Un dels passos de tancament de la sardana. S'utilitza en tots aquells casos en que només sobrin dos compassos després de l'últim canvi fins acabar la tirada.

Dos tres
Un dels passos de tancament de la sardana. S'utilitza en tots aquells casos en que sobrin cinc compassos després d'un canvi fins acabar la tirada. Els dos primers compassos es puntegen com els curts (però amb braços aixecats) i s'acaba amb un tres.

Dosos
Un dels passos de tancament de la sardana. Es punteja com els curts, però amb braços aixecats. Pot venir seguit d'un tres, o no.

Entrar
Acció de prendre part a la dansa o rotllana. Sempre s'ha de fer pel costat esquerre de les parelles ja formades.

Escola de cobla
Formació o Centre educatiu que imparteix i transmet els estudis dels instruments que conformen la cobla actual.

Espardenya
Calçat de sola de cànem trenat i empenya feta amb vetes o roba gruixuda generalment amb dues vetes que es lliguen al turmell. Sovint és emprat per a ballar sardanes i forma part del vestuari de totes les colles sardanistes de competició, si bé amb característiques diferents segons la colla.