Sardanes i música per a cobla

Agrupació: Sebastià Vilanou
Contacte: svilanou@hotmail.com
75 Resultats: 46 Arranjament, 9 Dansa, 7 Ballet, 5 Vals, 3 Sardana, 5 Altres.

Als Banys d'Arles a Palaldà
Núm. registre: 222

Núm. registre: 253

Núm. registre: 246

A Montsenyor Georges Roche, prelat del Vaticà
Núm. registre: 130

Núm. registre: 144

Núm. registre: 150

Núm. registre: 137

Núm. registre: 89

Núm. registre: 151

Núm. registre: 252

Núm. registre: 248

Ballet basat en el carnaval català i coregrafiat per Sebastià Vilanou
Núm. registre: 282

Núm. registre: 249

Núm. registre: 111

Núm. registre: 280

Núm. registre: 15

Núm. registre: 142

Núm. registre: 250

Basat en diferents balls del Rosselló i coregrafiat per Sebastià Vilanou
Núm. registre: 191

Núm. registre: 19

Núm. registre: 43

Núm. registre: 251