Important: Amb les noves mesures contra la COVID-19, molts programes de ràdio o actes anunciats a l'agenda poden haver estat anul·lats o ajornats.

 

Sardanes i música per a cobla

Agrupació: A.C.F. Barcelona
Contacte: Cedit a Músics per la cobla. (arxiu@acfbarcelona.cat)
Telèfon: 93 3188537
5417 Resultats: 5409 Sardana, 2 Obra lliure, 2 Glossa, 2 Poema, 1 Galop, 1 Altres.

Núm. registre: 106-4232 i 88-3496

Al 10è aniversari de la cobla Ciutat de Terrassa
Núm. registre: 131-5308

o 81? De la Societat coral La Coloma
Núm. registre: 114-4530

Núm. registre: 15-586

Núm. registre: 62-2462

Núm. registre: 106-4201

Al 50è aniversari de la cobla La Principal del Llobregat
Núm. registre: 110-4368

Núm. registre: 48-1913

Al 50è aniversari Agrupació Sardanista de Ripoll
Núm. registre: 133-5431

Núm. registre: 134-5483

Núm. registre: 88-3485

Al 75è aniversari de la cobla La Principal de la Bisbal
Núm. registre: 85-3393

Al 150è aniversari de la defensa heroica contra els francesos
Núm. registre: 33-1299

Núm. registre: 36-1424

Núm. registre: 135-5512

A les noces d'or del restaurant
Núm. registre: 102-4071

Núm. registre: 82-3255

Núm. registre: 52-2053

A Rosa Martí i a Rosa Pujols (Nova versió al 1964)
Núm. registre: 65-2591

Núm. registre: 73-2899

Secretari de l'Agrupació Amics de la Sardana
Núm. registre: 95-3782

Instrumentada per Josep Blanch i Reynalt
Núm. registre: 65-2565 i 109-4341

Núm. registre: 9-346

Núm. registre: 67-2671

Núm. registre: 120-4813

Als Amics de la Sardana i a Joan Riu
Núm. registre: 82-3247

Núm. registre: 84-3347

Núm. registre: 56-2234 i 60-2382

Al 70è aniversari de Francesc Panyella
Núm. registre: 132-5355

A Pere Puig, expresident de l'A.C.F.B

A Joan Noguera i Solé
Núm. registre: 50-1984

Versió de 97 de llargs; Al seu sogre Alfons, tenorista
Núm. registre: 129-5231

Núm. registre: 63-2510

Signat com a Joan Martinyà
Núm. registre: 109-4349

Núm. registre: 55-2189

Núm. registre: 102-4047

Núm. registre: 39-1543

Núm. registre: 102-4069

Núm. registre: 49-1958

Instrumentada per Joaquim Serra
Núm. registre: 19-756

Núm. registre: 125-5062

En col. Amb Ferran Ros
Núm. registre: 69-2734

Núm. registre: 9-344

A la Verge de Lluch. A la Casa Regional Catalana de Mallorca
Núm. registre: 56-2221

Núm. registre: 50-1969

Núm. registre: 105-4161

Núm. registre: 41-1602

Núm. registre: 108-4299

Núm. registre: 127-5159

Instrumentada per Manuel Saderra i Puigferrer
Núm. registre: 38-1519

Núm. registre: 133-5335

A la seva mare Antònia Camó
Núm. registre: 93-3707

Núm. registre: 12-466

Núm. registre: 7-249 i 126-5111

Núm. registre: 105-4165

Núm. registre: 71-2831