Sardanes i música per a cobla


Flors de maig (Guanter i Casadevall, Pau)
Retocada al 1936
23x57
Lloc estrena: Castelló d'Empúries
Data estrena: 1893