Sardanes i música per a cobla


El canó d'en Saló (Lloansí i Méndez, Joan)
Avans es deia Volguda quitxalla
31x85, s69
Data estrena: 1980