Sardanes i música per a cobla


Rosa gentil (Palmada i Teixidor, Rossend)
A la seva germana Rosa Gispert de Palmada
19x63, s44
Data estrena: 1947