Sardanes i música per a cobla


Viola d'or (Saderra i Puigferrer, Josep)
Versió de 37-82
31x83, s67
Data estrena: 1964