Sardanes i música per a cobla


A l'esbart Sant Jordi (Bartolomé i Alvea, David)
Del Foment Martinenc del Clot
45x77
Lloc referenciat: Barcelona