Sardanes i música per a cobla


L'aplec de Farners (Guiteras i Guiu, Eusebi)
<1901; o 25-56?
16x66
Lloc referenciat: Santa Coloma de Farners
Premis: Certamen "Catalunya Artística" de Barcelona