Sardanes i música per a cobla


Vila de Sitges (Juanola i Reixach, Salvador)
o 78?
33x77, s60
Data estrena: 1956
Lloc referenciat: Sitges